Ajankohtaista 14.9.2016

 Joukkoliikenteen matkustuksessa huimaa kasvua keskisuurissa kaupungeissa

Joukkoliikenteen matkustus on ollut huimassa nousussa keskisuurilla kaupunkiseuduilla, kasvuluvut 6-17%.  Monet kaupunki- tai kaupunkiviranomaiset ovat kesästä 2014 alkaen järjestäneet joukkoliikenteen palvelusopimusasetuksen mukaan eli kilpailuttamalla määrittelemänsä joukkoliikennepalvelut.
klikkaa auki tästä

 Liikenteen hankintamalleja kehitetään

Joukkoliikenteen tilaajien ja liikennöitsijöiden näkemykset joukkoliikennesopimusten kannustamisen kehittämiseksi ovat samansuuntaisia keväällä 2016 valmistuneen selvityksen mukaan.  Nykyisin käytössä olevat periaatteet ovat kohtuullisen hyviä, eikä millekään ratkaisevasti erilaisille periaatteille ole tarvetta, mutta kannustimia on syytä lisätä.  Selvityksen tilasivat Paikallisliikenneliitto ry ja Liikennevirasto yhteistyössä ja siihen sisältyi tilaajien ja liikennöitsijäedustajien haastattelukierros sekä kysely. klikkaa auki tästä

 Ruotsissa on kokeiltu matkustajamääräkannustimia liikennnöintisopimuksissa

Ruotsissa on viime aikoina lisätty joukkoliikennepalvelujen hankinnoissa maksettavaan liikennöintipalkkioon matkustajamäärään liittyvää kannustinta.  Kannustin on suhteellisen uusia asia ja kannustimien vaikutusten seurantaa kannattaa jatkaa. klikkaa auki tästä

Henkilövaihdos Paikallisliikenneliiton toiminnan johdossa

Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Pekka Aalto jäi eläkkeelle 31.8.2016.  Uutena toiminnanjohtajana on aloittanut diplomi-insinööri Minna Soininen. klikkaa auki tästä